TIETOSUOJASELOSTE

FabriKing Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

FabriKing Oy

Teeritie 9

01450 Vantaa

asiakaspalvelu@fabriking.fi

puh. 050 5448394

Y-tunnus 2976441-8

Yhteyshenkilö: Seija Taipale  

REKISTERÖIDYT

FabriKing Oy:n asiakkaat, rekisteröityneet asiakkaat ja asiakasyritysten yhteyshenkilöt. 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE  

Rekisteriin tallennetaan FabriKingin asiakkaiden yhteys- ja tilaustiedot asiakassuhteen eli sopimuksen perusteella. Rekisteröityneiden asiakkaiden tiedot tallennetaan annetun suostumuksen perusteella.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS  

Henkilötietoja käsitellään vain seuraaviin tarkoituksiin:  

- tilausten toimittaminen

- asiakaspalvelu

- reklamaatiot ja laadunvalvonta

- markkinointi

- lisäpalvelujen tarjoaminen

- tiedon analysointi

- tilastointi

- asiakaspalvelun kehittäminen

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Henkilötietoja voivat käsitellä ne yrityksemme työntekijät, joilla on siihen perusteltu syy eli tilausten käsittely ja asiakaspalvelu.

REKISTERÖITÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisteristä löytyvät seuraavat henkilötiedot:

- etunimi, sukunimi

- postiosoite

- sähköpostiosoite

- puhelinnumero

- tilaus- ja laskutustiedot

- yhteydenotot ja asiakaspalautteet

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on seuraavat oikeudet, 

joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: asiakaspalvelu@fabriking.fi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa henkilötietosi ja mikäli havaitset tiedoissasi virheitä tai puutteita, pyytää korjaamaan tiedot.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli katsot, että olemme käsitelleet niitä lainvastaisesti tai siten, että meillä ei ole ollut oikeutta siihen.

Poisto-oikeus

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sellaiset tiedot, joiden osalta katsot, että käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle syyn, miksi niitä ei voida poistaa esimerkiksi kirjanpitolain vaatimusten tai kohtuuttomien kustannusten vuoksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Valitusoikeus

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos koet, että rikomme käsittelyssämme tietosuojalainsäädäntöä.

Oikeus tietojen siirtoon

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtämistä toiseen järjestelmään.

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Rekisterissä olevat tiedot on hankittu rekisteröidyiltä itseltään suoraan verkkokaupan järjestelmään kirjautumisen kautta tai sähköpostitse, puhelimitse, yhteydenottolomakkeen kautta nettisivuilla www.fabriking.fi, mobiilisovelluksen kautta tai muulla viestintäkanavalla.

Voimme kerätä tietoja myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

 

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

- rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa

- yhteistyökumppaneille rekisteröidylle tarjottavan palvelun toteuttamiseksi 

- tilastointia varten

Tiedot luovutetaan kolmansille osapuolille silloin, kun se on perusteltua tilausten käsittelyn ja asiakaspalvelun vuoksi tai esimerkiksi taloushallintoa varten. Kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi verkkokauppa-alustan ylläpitäjä, maksupalveluiden toimittaja, kuljetuspalvelun toteuttaja ja tilitoimisto.

 

TIETOJEN KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai yritys tarjoaa palveluita, joista rekisteröity on ilmaissut kiinnostuksensa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen, kun asiakkuus on päättynyt, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta.  

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käyttö on suojattu salasanalla ja käyttäjätunnuksella. Järjestelmä, jossa rekisteri sijaitsee, on myös suojattu palomuurilla ja viruksentorjuntaohjelmalla.

Järjestelmään pääsevät vain ne työntekijät, joilla on siihen tarve aiemmin tässä selosteessa kuvattujen toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Rekisteri varmuuskopioidaan säännöllisesti.

Tämä rekisteriseloste on laadittu 4.5.2019 ja sitä on päivitetty 23.3.2021. 

Selostetta voidaan aika ajoin päivittää.

Tämä sivusto käyttää evästeitä käytettävyyden parantamiseksi. Tietosuojaseloste